Health Events

Save the Date NETWERK ONTBIJT ZORG INNOVATIE – 15 februari

Robotica: van anti-robot, chatbot, zeehond- tot highly specialized robotchirurgie

Gaan robots de mens vervangen in de zorg? Nemen ze taken van ons over en zijn we daar blij mee of zijn we juist bang om ons werk en onze authenticiteit te verliezen? Hebben we straks geen menselijke arts meer aan ons bed, maar een algoritme? Kom op donderdag 15 februari naar het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie in Rotterdam!

Voorafgaande aan het ontbijt en na het ontbijt vinden de 1 op 1 meetings plaats. Hiervoor ontvangt u binnenkort – na aanmelding voor het ontbijt – een uitnodiging. Tijdens het ontbijt op donderdag 14 december hebben meer dan 120 1 op 1 afspraken plaatsgevonden! Let op: u kunt uiteraard ook alleen aan de plenaire sessie van 08.00 – 09.00 deelnemen.

Na het ontbijt vindt er nog een nieuwe ronde 1 op 1 gesprekken plaats, hebben we round tables georganiseerd en kunt u persoonlijk kennismaken met alle robots uit het programma!

Locatie: Life Sciences & Health Hub
1 op 1 meetings & ontbijt: 07.00 – 08.00 & 09.00 – 11.00
Start plenair programma: 08.00

REGISTREER NU!

Alvast even voorbereiden?
Bekijk deze leuke, inspirerende Tedtalks over Robotica: TEDTALK. Of lees het volgende artikel op Skipr: Zorgrobot neemt plek medewerker nog niet in

Het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie is een initiatief van de gemeente Rotterdam en wordt inmiddels door meer dan 180 mensen bezocht. Het ontbijt over Robotica wordt mede mogelijk gemaakt door het Medical Delta Living Lab Care Robotics & Opinar.

www.lifesciencesandhealth010.nl

HealthEvents

Onderzoekers monitoren Norovirus wereldwijd

Stap dichter bij ontwikkelen van vaccin

Om een goed vaccin tegen het norovirus te kunnen ontwikkelen, moet het virus nauwgezet worden gevolgd zodat tijdig kan worden ingespeeld op nieuwe varianten. Die aanbeveling staat in een publicatie van Janko van Beek van het Erasmus MC in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Infectious Diseases. Van Beek promoveert 11 april aan het Erasmus MC op onderzoek dat hij heeft gedaan in samenwerking met het RIVM. Hij vergeleek data over het norovirus van de afgelopen 10 jaar.

Uit zijn onderzoek blijkt onder meer dat er gebaseerd op verschillen in het capside eiwit maar liefst 26 verschillende genotypes gedetecteerd zijn en dat er momenteel een nieuwe recombinant circuleert. De afdeling Viroscience van het Erasmus MC monitort in nauwe samenwerking met het RIVM en de andere wetenschappers binnen Global NoroNet het norovirus wereldwijd.

Het norovirus, dat wereldwijd ieder jaar 685 miljoen maagdarminfecties veroorzaakt, komt net als het griepvirus in veel variëteiten voor en verandert continu. Mensen worden geïnfecteerd door drie verschillende genogroepen die weer in veertig genotypes onderverdeeld kunnen worden. De meeste infecties in mensen worden veroorzaakt door norovirus GII.4 en dit virus verandert over tijd door middel van mutaties.

Het norovirus veroorzaakt bijna een vijfde van alle maagdarminfecties. Voor gezonde mensen duurt de infectie een paar dagen en veroorzaakt het diarree en braken. Maar bij kwetsbare ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan het ziektebeeld ernstiger zijn en langer duren. De hevige diarree en het braken kunnen uitdrogen veroorzaken. Dit kan de dood tot gevolg hebben.

Het is daarom zaak dat het norovirus goed in de gaten wordt gehouden zodat veranderingen in de erfelijke eigenschappen op tijd kunnen worden gesignaleerd. Dit kan met behulp van het Global NoroNet, een enorme database met gegevens over het norovirus in relatie tot de mens. Global NoroNet bestaat sinds 2002 en hierin worden wereldwijde uitbraken en mutaties nauwkeurig bijgehouden door de afdeling Viroscience, het RIVM en de partners in Azië, Europa, Oceanië en Afrika.

Door het gebruik van Global NoroNet blijven al deze wetenschappers op de hoogte van wat er in de andere landen gebeurt. In de database wordt bijgehouden welk type norovirussen voor uitbraken zorgen, wanneer de meeste uitbraken plaatsvinden, en waar (verpleeghuis, kinderdagverblijf, kantoor, cruiseschip, etc). Uit de Global NoroNet data bleek dat in Europa en Azië de meeste GII.4 norovirus uitbraken in de winter plaatsvinden terwijl in Africa en Nieuw Zeeland de meeste infecties in de lente plaatsvinden. Ook zien we dat het GII.4 norovirus relatief vaker verantwoordelijk is voor uitbraken in verpleeghuizen vergeleken met andere norovirus varianten.

Ook kijkt Global Noronet naar de genetische diversiteit en veranderingen van de virussen in de loop van de jaren. Op die manier hopen de onderzoekers in beeld te krijgen welk norovirus de belangrijkste ziekteverwekker is, en hoe dit virus ontstaat en zich verspreidt.

In de afgelopen twee jaar is er grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar norovirus, omdat men erin is geslaagd om het virus te kweken. Daardoor kunnen nu stappen worden gezet in een grondige analyse van het virus en wordt het eenvoudiger om medicijnen en vaccins te testen. Wetenschappelijk onderzoeker Miranda de Graaf leidt dit onderzoek vanuit de afdeling Viroscience. Ze coördineert bovendien samen met het RIVM de internationale activiteiten van Global Noronet

Bron: Erasmus MC
Datum: 2 februari 2018

Health Events

Doorbraak: iemands dna aflezen kan nu met behulp van een usb-stick voor nog geen 1.000 euro

Weer een nerdfantasie die werkelijkheid wordt. Britse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd het volledige dna van een mens uit te lezen door wat vloeistof in een soort usb-stick te druppelen. De techniek, die rechtstreeks afkomstig lijkt uit sciencefictionseries als Black Mirror, kost per experiment nog geen duizend euro en brengt het snel en goedkoop aflezen van iemands genetische receptenboek dichterbij dan ooit

Lees meer op de website van de Volkskrant

Bron: de Volkskrant
Datum: 29 januari 2018

Virtuele samenwerking 850 eerste-, tweede en derdelijns zorgverleners

Zorgregio lanceert virtueel trans- en intramuraal samenwerkingsplatform

Vanaf 26 januari jl. werken 850 eerste-, tweede en derdelijns zorgverleners uit de regio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN) officieel met elkaar samen op één virtueel trans- en intramuraal platform. Via Siilo het beveiligde messaging platform voor de zorg, kunnen (huis)artsen en andere zorgverleners op een veilige manier patiëntinformatie, zoals beeld en onderzoeksuitslagen, real-time mobiel delen en met elkaar bespreken. Niet alleen intern binnen de eerste-, tweede- en derdelijns zorginstellingen en -praktijken, maar juist ook transmuraal met én tussen huisartsen en specialisten. Gedurende de pilot van de afgelopen 6 maanden, hebben deze 850 van de geschatte 5.000 zorgverleners uit de regio het virtuele platform voor het eerst in gebruik genomen. Vandaag is het platform officieel gelanceerd door Hans Klein Breteler, Bestuursvoorzitter Stichting Regionaal Zorgvenster en Marc van Wijk, transmuraal huisarts en tevens voorzitter van de ICT-stuurgroep DWO/NWN regio. Locatie: Zel Zorgorganisatie Eerste Lijn in Naaldwijk.

Marc van Wijk: “Veilige en volledige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners bij overdracht en verwijzing is voor de regio DWO/NWN een zeer belangrijk speerpunt. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig over patiënten werd gecommuniceerd via niet-veilige media als e-mail en WhatsApp. Hierbij werd ook regelmatig tot de patiënt herleidbare informatie meegestuurd. Om te voorkomen dat binnen de regio iedere zorgorganisatie zijn eigen beveiligde medische messenger apps ging gebruiken, ontstond de behoefte om een gemeenschappelijke keuze te maken. Na vergelijking met andere oplossingen, is gebleken dat Siilo het beste voldeed aan de door de regio gestelde eisen wat betreft veiligheid, privacy en functionaliteiten. Siilo bleek daarnaast een al veel gebruikte app te zijn in de regio”.

Irene Hartog, huisarts te Nootdorp en één van de huisartsen uit de regio die al vanaf het eerste uur gebruikmaakte van Siilo: “Ik heb samen met een andere huisarts een duo-praktijk in Nootdorp en we werken één dag samen. Op de dagen dat we er niet samen zijn, biedt Siilo ons de mogelijkheid om samen patiënten te behandelen en onderling op veilige wijze informatie, labuitslagen en beeldmateriaal te delen. Via WhatsApp is dit niet goed mogelijk, omdat dit geen veilige manier is om patiëntengegevens te delen. Met Siilo kunnen we kort en inhoudelijk goed overleggen en samen goede en continue zorg bieden aan onze patiënten.”

Zorgregio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN)
De Siilo app wordt gebruikt door zorgverleners uit de regio om via hun mobiele telefoon efficiënt met elkaar samen te werken en advies te vragen. Dit zorgt ervoor dat de intramurale en extramurale zorg in deze regio rondom de patiënt beter georganiseerd kan worden en dat de zorgverlener met de virtuele ondersteuning van collega’s de eigen patiënten zelf efficiënter en effectiever kan helpen. De samenwerking is een initiatief van de regionale Stuurgroep ICT van de zorgregio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN). Hierin zijn de zorgorganisaties uit de eerste-, tweede- en derde lijn vertegenwoordigd. Zij gaan voor een optimale gegevensuitwisseling door de hele keten heen, om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. DSW Zorgverzekeraar faciliteert de Stuurgroep en is dicht betrokken bij deze initiatieven om een optimale samenwerking in de keten te realiseren.

Nog niet aangesloten zorgverleners uit de regio kunnen de Siilo app direct downloaden op hun iPhone of Android telefoon en worden na verificatie automatisch onderdeel van het netwerk indien ze bij hun registratie gebruik hebben gemaakt van hun persoonlijke e-mailadres van hun zorginstelling of een verzoek indienen bij Siilo.

Meer dan 40.000 zorgverleners werken via Siilo met elkaar samen
Siilo is een beveiligde messaging app waarmee in heel Nederland meer dan 40.000 artsen en andere zorgverleners op een veilige wijze vanaf de mobiele telefoon en computer met elkaar samenwerken en patiëntinformatie uitwisselen; zo wordt patiëntinformatie versleuteld verstuurd, kunnen foto’s onomkeerbaar worden geanonimiseerd en blijft alle data op de telefoon afgeschermd van de persoonlijke data van de gebruiker. Data kan daarnaast ook beveiligd worden uitgewisseld met het EPD of HIS. Bij elke gebruiker wordt geverifieerd of deze een zorgprofessional is, zodat andere gebruikers weten dat ze met een andere zorgprofessional te maken hebben. Alle geverifieerde gebruikers kunnen zorgbreed elkaar direct vinden en communiceren op het platform zonder elkaars contactgegevens nodig te hebben. Siilo wordt daarom niet alleen gebruikt in individuele zorgorganisaties en -praktijken, maar ook voor transmurale samenwerkingen.

Foto onderschrift:

Op de voorgrond: Joost Bruggeman, CEO Siilo en Hans Klein Breteler, voorzitter stichting regionaal zorgvenster DWO/NWN.
Achter van links naar rechts: Arvind Rao, CFO Siilo; Sammy Sheombarsingh, manager ICT Argos; Marc van Wijk, huisarts, medisch adviseur ZEL en voorzitter regionale stuurgroep ICT; Eline Loomans, projectleider ICT gezondheidszorg DSW; Onno Bakker, CTO Siilo.

LSH010

Health Events 55+

Wilt u uw gezondheid laten checken, luisteren naar prikkelende lezingen of lekker vitaal blijven tijdens de leukste sportactiviteiten? Kom naar de Health Events op 8 en 14 maart!

Data
8 & 14 maart 2018

Locaties
8 maart – IJsselmonde, Rotterdam
14 maart – Winkelcentrum Open Hof, Hesseplaats, Rotterdam

Tijdstippen
8 maart – 10.00 – 15.00 uur
14 maart – 11.00 – 15.00 uur

Health Events Senioren in Rotterdam
Het doel van de Health Events is om zo veel mogelijk Rotterdammers op een leuke manier bewust te maken van een gezonde leefstijl! De Health Events zijn deze keer gericht op ouderen. We willen natuurlijk voorkomen dat ouderen eenzaam zijn, ondervoed raken of ziek worden en we proberen op een hele laagdrempelige manier zoveel mogelijk handige tips te geven om leuke dingen te blijven doen en fit te blijven! Het programma bestaat uit 3 onderdelen: BrainFood met prikkelende lezingen, het Health Festival met verschillende testjes (o.a glucose, cholesterol en BMI) en de Move More bewegingsactiviteiten.

U kunt gewoon vrijblijvend langskomen!

HealthEvents

Health Events voor senioren

Data
8 & 14 maart 2018

Locaties
8 maart – IJsselmonde, Rotterdam
14 maart – Alexander, Rotterdam

Tijdstippen
8 maart – 10.00 – 15.00 uur
14 maart – 11.00 – 15.00 uur

Health Events Senioren in Rotterdam
Het doel van de Health Events is om zo veel mogelijk Rotterdammers op een leuke manier bewust te maken van een gezonde leefstijl! De Health Events zijn deze keer gericht op ouderen. We willen natuurlijk voorkomen dat ouderen eenzaam zijn, ondervoed raken of ziek worden en we proberen op een hele laagdrempelige manier zoveel mogelijk handige tips te geven om leuke dingen te blijven doen en fit te blijven! Het programma bestaat uit 3 onderdelen: BrainFood met prikkelende lezingen, het Health Festival met verschillende testjes (o.a glucose, cholesterol en BMI) en de Move More bewegingsactiviteiten.

Wil je mee doen?
De doelgroep van deze twee health events zijn senioren. Bij de organisatie van deze events vinden we het erg belangrijk dat organisaties uit de buurt ook deel kunnen nemen en hun kennis kunnen delen. Startups, ondernemers en zorginstellingen uit Rotterdam zijn dus van harte welkom om informatie te delen en advies te komen geven! Het is erg belangrijk dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen en voorkomen is beter dan genezen!

Tips, ideeën of meedoen? Mail naar maaike@healthevents.nl

Hoe vitaal ben jij? Check het 22 januari tijdens het allereerste Vitaliteitsevent071

Leiden, 12 januari 2017 – Op maandag 22 januari aanstaande vindt tijdens de Nationale eHealthweek het allereerste Vitaliteitsevent071 in de Hogeschool Leiden plaats. Dit event is dé plek voor burgers om inspiratie op te doen op het gebied van vitaal wonen, werken en studeren binnen de Leidse regio. Check je vitaliteit door de Gezondheids APK te doen, laat je cholesterol, bloeddruk, of stresslevel checken en maak kennis met allerlei vitaliteitsondernemers. Het event staat in het teken van vitaliteit en e-Health en wordt georganiseerd door het Centrum voor Vitaliteit uit Leiden.

Vitaliteitsevent071: Brainfood, Vitaliteitsfestival en Move Your Body
Wil jij meer weten over vitaliteit, laat je dan bijpraten tijdens de diverse BrainFood-lezingen. Kom bijvoorbeeld meer te weten over betekenisvol ondernemen, e-Communities binnen de zorg of volg een lezing over de impact van gezonde omgevingen op je eigen leefstijl.

Wil je ook graag zelf met je vitaliteit aan de slag of ontdekken welke producten en diensten op dit gebied in de regio in ontwikkeling zijn? Check je vitaliteit en test allerlei vitaliteitsproducten of diensten uit. Wist jij dat je in 20 minuten per week al fit kan worden? Of ontdek hoe virtual reality je kan helpen om je fysiotherapie-oefeningen beter uit te oefenen en meet hoe het met je fysieke en mentale conditie gesteld is. Je gaat gegarandeerd naar huis met allerlei vitaliteitstips en tricks die je meteen kunt uitproberen!

Liever iets rustgevends doen? Dat kan ook! Tijdens de Move Your Body activiteiten kom je tot rust met yoga, mindfulness en binaural beats. Of misschien wil je juist actief in de buitenlucht meedoen met een social run of een survival run? Het kan allemaal!

Je bent van harte welkom op 22 januari tussen 10:30 uur – 16:00 uur bij Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11. Ga voor meer informatie over het Vitaliteitsevent en het programma naar www.centrumvoorvitaliteit.nl of http://healthevents.nl/save-the-date-vitaliteitsevent-071/

Het Vitaliteitsevent071 is een co-creatie met Health Events uit Rotterdam.

Health Events - Push up

2018: doe één push-up per dag

Val je op dag twee van het nieuwe jaar alweer terug in gedrag van drie dagen geleden? Voel je vooral niet schuldig, dat is normaal. In plaats van het formuleren van eenmalige goede voornemens, kunnen we ons beter richten op het verzinnen van kleine dagelijkse rituelen. Begin met één push-up!

Lees het leuke stuk van Ernst Jan Pfauth op De Correspondent: https://decorrespondent.nl/7746/denk-in-2018-niet-in-goede-voornemens-maar-in-dagelijkse-rituelen/218382978-d68526c2?pk_campaign=proefmail

Bron: De Correspondent
Datum: 1 januari 2018

Hoogte spiermassa voorspelt herstellend vermogen patiënt

‘Gezonde leefstijl ook van belang om beter bestand te zijn tegen ziekten’

Aan de hand van de omvang van de skeletspiermassa van patiënten kan in de toekomst worden voorspeld hoe de patiënt zijn operatie zal doorstaan.

Arts-onderzoeker en chirurg in opleiding Jeroen van Vugt ontdekte dat patiënten met een lage spiermassa na een operatie meer complicaties ontwikkelen, minder snel opknappen, en grotere kans hebben om te overlijden na de ingreep. Van Vugt promoveert op 20 december aan het Erasmus MC.

Van Vugt deed onderzoek bij patiënten die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie en bij patiënten die aan kanker in het maagdarmstelsel lijden, en daaraan geopereerd moesten worden. Hij zette de diagnostische CT-scans van de buik van alle patiënten op een rij en kleurde daarin de buik- en rugspieren aan. Die geven een goede indicatie van de gehele spiermassa.

Hij verdeelde de patiënten in verschillende groepen, al naar gelang van de hoogte van hun spiermassa. In de groep mensen met de laagste spiermassa ontdekte hij significant meer postoperatieve complicaties zoals wondinfecties. Bij de mensen die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie overleden bovendien significant meer mensen met lage spiermassa aan hun leverziekte, voordat zij getransplanteerd konden worden.

De spiermassa zegt iets over de algehele conditie van de patiënt: hoe minder goed ontwikkeld de spieren zijn, hoe slechter de conditie is. “Natuurlijk hangt het verlies van spiermassa samen met de ziekte die deze mensen hebben. Maar de conditie die zij hebben voordat ze ziek worden, is waarschijnlijk ook van invloed. Voldoende beweging, gezonde voeding en gezond gewicht zijn dus niet alleen belangrijk om gezond te blijven, maar ook om beter bestand te zijn tegen ziekten.”

De resultaten van Van Vugts onderzoek zijn belangrijk omdat nu tijdig kan worden gekeken naar de spiermassa van patiënten. Als die laag blijkt te zijn, kan de patiënt voor en na de operatie worden aangemoedigd om de spiermassa te versterken. Bijvoorbeeld met een combinatie van psychosociale begeleiding en gezonde leefstijl (voeding en beweging). “Maar ons lab onderzoekt ook of medicatie kan worden ontwikkeld die aangrijpt op de ontstekingsprocessen die ervoor zorgen dat spiermassa verloren gaat.”

Van Vugts uitkomsten zijn ook van belang omdat ermee wordt aangetoond dat de vergoedingen die aan ziekenhuizen worden betaald voor de behandeling van ziekten eigenlijk niet te standaardiseren zijn. “Dit onderzoek toont aan dat een lage skeletspiermassa ervoor zorgt dat meer kosten worden gemaakt voor de behandeling. Dat kan oplopen tot duizenden euro’s per patiënt. Universitaire ziekenhuizen krijgen relatief veel kwetsbare, gecompliceerde patiënten, maar ontvangen nu dezelfde vergoedingen als ziekenhuizen die voornamelijk veerkrachtiger patiënten behandelen.”

Probleem is voorlopig nog wel dat er geen standaard waarden zijn vastgesteld voor een gezonde spiermassa. Wat voor een 45-jarige vrouw van van 1.78 meter lang, of voor een 57-jarige man van 1.98 meter een optimale hoeveelheid spiermassa is, is nog niet bekend. “We zijn wel druk bezig om te komen tot een soort gemiddelde. Zoals het consultatiebureau beschikt over een groeicurve aan de hand waarvan wordt bekeken of een kind groeit zoals mag worden verwacht. Maar dat is methodologisch gezien een heel grote uitdaging.”

Jeroen van Vugt gaat na zijn promotie in het IJsselland Ziekenhuis werken, waar hij wordt opgeleid tot chirurg.

Datum: 15 december 2017
Bron: Erasmus MC

Save The Date: Vitaliteitsevent 071

Op 22 januari aanstaande organiseert het Centrum voor Vitaliteit het allereerste vitaliteitsevent voor de Leidse regio. Hoe vitaal ben jij of is jouw organisatie?

Wil je je eigen vitaliteit checken of als organisatie graag iets met het thema vitaliteit doen? Of ben je benieuwd welke producten of diensten er op dit gebied in ontwikkeling zijn? Kom dan naar het vitaliteitsevent, DE plek om inspiratie op te doen op het gebied van vitaal werken, wonen en studeren binnen regio 071!

BRAINFOOD, MOVE YOUR BODY & VITALITY FESTIVAL
Heb je na het volgen van inspirerende lezingen en workshops op het gebied van vitaliteit en e-health genoeg BrainFood gehad en zin om te bewegen? Doe dan mee aan de Move Your Body activiteiten! Tussendoor krijg je op het Vitaliteitsfestival de mogelijkheid om kennis te maken met diverse zorgondernemers en professionals die hun producten of diensten op het gebied van vitaliteit aanbieden of graag samen met jou verder ontwikkelen. Een mooie kans om eindelijk eens die vitaliteits- en health checks te doen en erachter te komen hoe vitaal je daadwerkelijk bent!

WANNEER EN WAAR?
Het event vindt plaats op maandag 22 januari tussen 10.30 – 16.00 uur op Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, Leiden.

MEER WETEN
Wil je op de hoogte blijven over de verdere invulling van het programma? Laat je gegevens dan hier achter en wij zorgen dat je alle relevante informatie over het event ontvangt.

Het Vitaliteitsevent 071 wordt in co-creatie georganiseerd door het Centrum voor Vitaliteit Leiden en het team van Health Events. Wil jij ook een Health Event in jouw regio organiseren? Laat het ons weten: maaike@healthevents.nl

 

#Vitaliteitsevent071