Health Events

Virtuele samenwerking 850 eerste-, tweede en derdelijns zorgverleners

Zorgregio lanceert virtueel trans- en intramuraal samenwerkingsplatform

Vanaf 26 januari jl. werken 850 eerste-, tweede en derdelijns zorgverleners uit de regio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN) officieel met elkaar samen op één virtueel trans- en intramuraal platform. Via Siilo het beveiligde messaging platform voor de zorg, kunnen (huis)artsen en andere zorgverleners op een veilige manier patiëntinformatie, zoals beeld en onderzoeksuitslagen, real-time mobiel delen en met elkaar bespreken. Niet alleen intern binnen de eerste-, tweede- en derdelijns zorginstellingen en -praktijken, maar juist ook transmuraal met én tussen huisartsen en specialisten. Gedurende de pilot van de afgelopen 6 maanden, hebben deze 850 van de geschatte 5.000 zorgverleners uit de regio het virtuele platform voor het eerst in gebruik genomen. Vandaag is het platform officieel gelanceerd door Hans Klein Breteler, Bestuursvoorzitter Stichting Regionaal Zorgvenster en Marc van Wijk, transmuraal huisarts en tevens voorzitter van de ICT-stuurgroep DWO/NWN regio. Locatie: Zel Zorgorganisatie Eerste Lijn in Naaldwijk.

Marc van Wijk: “Veilige en volledige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners bij overdracht en verwijzing is voor de regio DWO/NWN een zeer belangrijk speerpunt. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig over patiënten werd gecommuniceerd via niet-veilige media als e-mail en WhatsApp. Hierbij werd ook regelmatig tot de patiënt herleidbare informatie meegestuurd. Om te voorkomen dat binnen de regio iedere zorgorganisatie zijn eigen beveiligde medische messenger apps ging gebruiken, ontstond de behoefte om een gemeenschappelijke keuze te maken. Na vergelijking met andere oplossingen, is gebleken dat Siilo het beste voldeed aan de door de regio gestelde eisen wat betreft veiligheid, privacy en functionaliteiten. Siilo bleek daarnaast een al veel gebruikte app te zijn in de regio”.

Irene Hartog, huisarts te Nootdorp en één van de huisartsen uit de regio die al vanaf het eerste uur gebruikmaakte van Siilo: “Ik heb samen met een andere huisarts een duo-praktijk in Nootdorp en we werken één dag samen. Op de dagen dat we er niet samen zijn, biedt Siilo ons de mogelijkheid om samen patiënten te behandelen en onderling op veilige wijze informatie, labuitslagen en beeldmateriaal te delen. Via WhatsApp is dit niet goed mogelijk, omdat dit geen veilige manier is om patiëntengegevens te delen. Met Siilo kunnen we kort en inhoudelijk goed overleggen en samen goede en continue zorg bieden aan onze patiënten.”

Zorgregio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN)
De Siilo app wordt gebruikt door zorgverleners uit de regio om via hun mobiele telefoon efficiënt met elkaar samen te werken en advies te vragen. Dit zorgt ervoor dat de intramurale en extramurale zorg in deze regio rondom de patiënt beter georganiseerd kan worden en dat de zorgverlener met de virtuele ondersteuning van collega’s de eigen patiënten zelf efficiënter en effectiever kan helpen. De samenwerking is een initiatief van de regionale Stuurgroep ICT van de zorgregio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN). Hierin zijn de zorgorganisaties uit de eerste-, tweede- en derde lijn vertegenwoordigd. Zij gaan voor een optimale gegevensuitwisseling door de hele keten heen, om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. DSW Zorgverzekeraar faciliteert de Stuurgroep en is dicht betrokken bij deze initiatieven om een optimale samenwerking in de keten te realiseren.

Nog niet aangesloten zorgverleners uit de regio kunnen de Siilo app direct downloaden op hun iPhone of Android telefoon en worden na verificatie automatisch onderdeel van het netwerk indien ze bij hun registratie gebruik hebben gemaakt van hun persoonlijke e-mailadres van hun zorginstelling of een verzoek indienen bij Siilo.

Meer dan 40.000 zorgverleners werken via Siilo met elkaar samen
Siilo is een beveiligde messaging app waarmee in heel Nederland meer dan 40.000 artsen en andere zorgverleners op een veilige wijze vanaf de mobiele telefoon en computer met elkaar samenwerken en patiëntinformatie uitwisselen; zo wordt patiëntinformatie versleuteld verstuurd, kunnen foto’s onomkeerbaar worden geanonimiseerd en blijft alle data op de telefoon afgeschermd van de persoonlijke data van de gebruiker. Data kan daarnaast ook beveiligd worden uitgewisseld met het EPD of HIS. Bij elke gebruiker wordt geverifieerd of deze een zorgprofessional is, zodat andere gebruikers weten dat ze met een andere zorgprofessional te maken hebben. Alle geverifieerde gebruikers kunnen zorgbreed elkaar direct vinden en communiceren op het platform zonder elkaars contactgegevens nodig te hebben. Siilo wordt daarom niet alleen gebruikt in individuele zorgorganisaties en -praktijken, maar ook voor transmurale samenwerkingen.

Foto onderschrift:

Op de voorgrond: Joost Bruggeman, CEO Siilo en Hans Klein Breteler, voorzitter stichting regionaal zorgvenster DWO/NWN.
Achter van links naar rechts: Arvind Rao, CFO Siilo; Sammy Sheombarsingh, manager ICT Argos; Marc van Wijk, huisarts, medisch adviseur ZEL en voorzitter regionale stuurgroep ICT; Eline Loomans, projectleider ICT gezondheidszorg DSW; Onno Bakker, CTO Siilo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *