Waarom vormt fijnstof een probleem?

Voor heel wat zaken die bestaan geldt dat we ze niet kunnen zien. Dit geldt ook voor fijnstof. Het feit dat we ze niet kunnen zien zorgt ervoor dat veel mensen ook meteen vermoeden dat ze geen schadelijk effect op onze gezondheid kunnen hebben. Dat is natuurlijk niet waar. Neem nu bijvoorbeeld fijnstof. De aanwezigheid hiervan in de lucht kan namelijk significante risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de mens. Dit geldt niet in het minst voor mensen die lijden aan long- en hartklachten. Opvallend is dat er tegenwoordig steeds meer veroorzakers blijken te zijn van deze vorm van vervuiling. Wat is fijnstof nu echter en welk probleem vormt ze precies?

Voor welke gevaren zorgt fijnstof?

Op het ogenblik dat er smog ontstaat als gevolg van fijnstof in de lucht kan dat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verschillende gevolgen hebben. Enkele symptomen die hierdoor kunnen ontstaan zijn onder meer de volgende:

  • Astma-aanvallen;
  • Een benauwd gevoel;
  • Intens hoesten.

Bovendien staat een situatie als deze erom bekend ook Desastreus te zijn voor zowel hart- als bloedvaten. De gezondheidsschade neemt toe naarmate de concentratie aan fijnstof hoger komt te liggen. Patiënten die lijden aan astma of een andere longziekte zijn in deze gevallen het meest kwetsbaar. Indien er sprake is van ernstige smog dient er bovendien te worden vastgesteld dat ook nog andere groepen een groter risico vormen. Het gaat hierbij dan concreet om met name:

  • Jonge kinderen;
  • Ouderen;
  • Mensen die lijden aan suikerziekte;
  • Sporters.

Ook voor mensen die zware werkzaamheden in de buitenlucht moeten uitvoeren geldt dat ze er goed aan doen om extra waakzaam te zijn. Het doen van zware fysieke inspanningen wordt steeds afgeraden bij hoge concentraties van fijnstof in de lucht. Bovendien is het zo dat de belangrijkste risicogroepen ook doorgaans de opdracht krijgen om binnen te blijven.

Zijn alle vormen van fijnstof gevaarlijk?

Tot op moment van schrijven geldt dat er eigenlijk geen sprake is van een bepaalde limiet waaronder de hoeveelheid aan fijnstof in de lucht als ‘veilig’ kan worden beschouwd. Wel is bekend dat niet alle vormen van fijnstof gevaarlijk zijn. Voor de grotere deeltjes geldt dat we deze oppervlakkig inademen. Het gaat hierbij dan om de deeltjes die over een omvang beschikken van tussen de 5 en 10 micrometer. Door te hoesten of te niezen zal je dat stof zo weer kwijt zijn. Voor de kleinere deeltjes geldt dat ze terecht kunnen komen in onze longen. De superkleine deeltjes, het ultrafijnstof kan zelfs in onze bloedsomloop belanden. Het is vooral omwille van deze reden dat er aan dit type van fijnstof door onderzoekers steeds vaker aandacht wordt besteed.

Eén van de vormen van fijnstof die door de natuur zelf wordt gemaakt is zeezout. Het spreekt voor zich dat zeezout uit zichzelf niet gevaarlijk is. Dit ook niet wanneer we het zouden inademen. Toch is het zo dat zeezout valt onder de noemer van fijnstof. Dit omdat het verantwoordelijk is voor het aantrekken van vocht. Het vocht dat zich in onze lucht bevindt bevat vervuilende stoffen. Op het ogenblik dat we dit mengsel bestaande uit vuil, vocht en zout zouden inademen is dat wel degelijk schadelijk voor de gezondheid. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *